• Vogelschieten /gooien is voor LEDEN van 18 jaar en ouder.
 • Dit jaar zal er overdag een springkussen en een ballenbak aanwezig zijn, ook zal de stormbaan weer 2 dagen opgebouwd worden.
 • Er zullen verschillende attracties op het feestterrein aanwezig zijn.
 • Er is een garderobe aanwezig.
 • Het bestuur bedankt de fam. Papen wederom voor het beschikbaar stellen van het kermisterrein.
 • 12 juli zal er tijdens de mis in de Calixtus Basiliek in Groenlo misintenties gelezen worden voor de overleden leden van Eefsele

 

Tot slot nog enkele belangrijke data om niet te vergeten:

 • 5 september
      Kinderreisje: opgave tijdens de kermisdagen
 • 18 september
      55+ avond
 • 30 oktober        
      Bingo

 

Het bestuur wenst u alvast een plezierige kermis.


TOT ZIENS OP 17 - 18 - 19 JULI


De bestuursleden gaan in Eefsele nog rond voor de kermisbijdrage. Voor diegene die na ons bezoek (nog) niet in de gelegenheid is geweest om het lidmaatschap/vrije gift/donatie te betalen, volgt hier het bankrekeningnummer: 

NL 96 RABO 1173.12.843 t.n.v. Eefsele
o.v.v. uw naam en adres

Alvast bedankt!